ПЛИСКА


Бордрум
Капацитет: 80 души

Класна стая
Капацитет: 130 души

Конгрес
Капацитет: 260 души

Банкет
Капацитет: 120 души