ПРЕСЛАВ

Бордрум
Капацитет: 70 души

Класна стая
Капацитет: 80 души

Конгрес
Капацитет: 150 души

Банкет
Капацитет: 200 души